Drodzy Parafianie i Goście naszej Wspólnoty parafialnej:

27 sierpnia 2013 roku po raz pierwszy sprawowałem Mszę św. w tutejszym kościele. Pełne wiary i duchowego zaangażowania spotkanie z Jezusem Eucharystycznym zwieńczone zostało bezpośrednim kontaktem z grupką osób oczekujących przed wejściem do świątyni. Uśmiechy, życzliwość, dobre słowa, radość ze spotkania, przedstawienie się, propozycje pomocy, umówienie się na robocze spotkanie w piątek, …

I tak się zaczęło nasze wspólne pielgrzymowanie. Nikt z nas nie wie jak długo to potrwa, ale jestem przekonany, że będzie to czas duchowego wzrostu, gdyż pragniemy być prowadzeni przez Boga z radością pełniąc Jego wolę. Bardzo dziękuję za akceptację decyzji naszego Pasterza i za Waszą otwartość na nowego/innego proboszcza (zdaję sobie sprawę, że nie jest to łatwe).

Początki zazwyczaj bywają trudne więc przyjmujmy od Boga łaski, które na ten czas dla nas przygotował i chce je zsyłać oraz otaczajmy się wzajemną modlitwą, by działo się u nas tak jak On chce.

Niech Bóg błogo+sławi, broni od wszelkiego zła
i doprowadzi do życia wiecznego

Ks. Ignacy

 

© 2014 Rzymskokatolicka parafia p.w. Śś. Stanisława i Bonifacego B.M.