XV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
12.07.2020 r.

 

Witamy serdecznie i z wdzięcznością p. Katarzynę z Poradnictwa Rodzinnego, która mówić będzie o powstającym w naszym mieście Punkcie Pomocy dla Rodziców, którzy doświadczyli śmierci dziecka. Oddamy jej głos po komunii św., a po mszy św. będzie możliwość złożenia ofiary na kontynuację budowy Pomnika Dzieci Utraconych na naszym cmentarzu.

19.oo (niedzielna) śp. Rodzice z obojga stron: Elżbieta, Ludwika, Stefan, Władysław

20.oo  (Neokatechumenat)  W int. Parafian dz. – błag. 

  7.3o  śp. Józef PŁAZA (greg.)

  8.4o  godzinki

  9.oo  śp. Halina ŻUK (od Wandy POLEWCZYK z Jaworzna)

10.3o  śp. Irena OPAŁA (od uczestników pogrzebu)

12.oo  w int. Julii dz. – błag. i za śp. Henrykę GNAP (5r.)

15.oo  koronka 

19.oo  śp. Anna GAWEŁ (3r.) 

Poniedziałek wsp. św. pustelników: Andrzeja Świerada i Benedykta

  6.3o  o bł. Boże dla rodziny Renaty

15.oo  koronka 

19.oo  przebłagalna za grzechy narodu Polskiego zawierzając go opiece Matki Bożej Królowej Różańca św.

Wtorek

15.oo  koronka 

19.oo  W int. ks. Ignacego dz. – błag. 

Środa  wsp. św. Bonawentury bpa i dK.

  6.3o  śp. Włodzimierz (im.) dz. – błag. 

15.oo  koronka 

18.2o  różaniec

19.oo  za Rodzinę RM i TV TRWAM (od Koła Przyjaciół); o nawrócenie i obronę przed epidemią oraz w intencjach, z którymi przyjdziemy na mszę św. 

spotkanie Koła Przyjaciół na plebani

Czwartek wsp. NMP z Góry Karmel. Od 18.oo w naszej Wspólnocie całodobowa adoracja i post w dowolnej formie w intencji: o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z rodzin naszej Archidiecezji. Prosimy wpisywać się na listę, która jest na stoliku przy filarze (aby zawsze ktoś był przy Jezusie Eucharystycznym)

15.oo  koronka 

18.2o  różaniec

19.oo  śp. Dariusz KUŹMA (1r.)

Piątek  

  6.3o  o bł. Boże dla rodziny Honoraty

15.oo  koronka 

19.oo  śp. Mieczysław (12r.) 

Sobota  

15.oo  koronka

15.3o  spotkanie Żywego Różańca na plebani 

17.oo  (sobotnia)  śp. Józef (greg.)

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

19.oo (niedzielna) śp. Mariusz PRZYBYLSKI (od uczestników pogrzebu)

20.oo  (Neokatechumenat)  W int. Parafian dz. – błag. 

  7.3o  śp. Józef PŁAZA (greg.)

  8.4o  godzinki

  9.oo  chrzest: Mia KARPOWICZ

10.3o  śp. Czesław i Wiktoria SURJAK oraz ++ Rodzice i rodzeństwo

12.oo  o łaskę uzdrowienia i pełni zdrowia dla Marioli

15.oo  koronka 

19.oo  śp. Andrzej, Władysław, Weronika Wacław 

  

Składamy serdeczne podziękowania:

– za modlitewne wsparcie i życzliwość, 

– za chętne angażowanie się w liturgię,

– za dbanie o porządek i piękno świątyni i terenu wokół, 

– za wszelkie ofiary złożone w ostatnim czasie, a p. Katarzynie za trud i piękne świadectwo zaangażowania w słuszne działania. 

Wielu łask życzymy Solenizantom, Jubilatom, Gościom i Parafianom.

I niech na wszystkim spłynie obfite błogosławieństwo. Szczęść Boże!

Ks. Ignacy Stawarz, proboszcz: 501317141

XIV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

XIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

XII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

XI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

© 2014 Rzymskokatolicka parafia p.w. Śś. Stanisława i Bonifacego B.M.