Historia parafii
Rys historyczny naszej parafii.

            Nasza  wspólnota  parafialna   jest   najmłodszą  w  Świnoujściu  powstała bowiem  14 kwietnia  1993 r.  na  mocy  dekretu  abpa.  Mariana  Przykuckiego. Pomysł  jej  utworzenia  zrodził  się  w  chwili,  kiedy  świnoujską  dzielnicę "Posejdon" opuściły stacjonujące tu wojska radzieckie. Do opuszczonych domów zaczęły wprowadzać się nowe rodziny, korzystające z możliwości wykupienia mieszkań udostępnionych przez Urząd Miasta. Duże zainteresowanie nowymi posesjami spowodowało znaczny napływ nowych mieszkańców, szczególnie młodych rodzin. Tym ludziom potrzebna była szczególna opieka duszpasterska. Postanowiono  wyłączyć  z  dotychczasowej   parafii  "Chrystusa Króla" zaludniającą się część Świnoujścia, Ksiądz Arcybiskup postanowił, że ta najbardziej wysunięta na północny zachód część diecezji położona na granicy Polski i Niemiec będzie miała dwóch patronów: św. Stanisława - patrona Polski i św. Bonifacego - patrona Niemiec.

Nowo   mianowany   proboszcz   ks.  Dariusz  Kiljan   przyjechał   do  Świnoujścia 15 kwietnia by rozpocząć organizację życia parafialnego. Początki nie były łatwe, ponieważ praktycznie wszystko trzeba było tworzyć od nowa. Dom, w którym miała się mieścić przyszła plebania nie nadawał się do zamieszkania. Pierwsze Msze święte odbywały się pod gołym niebem, niekiedy w strugach ulewnego deszczu... Ale już w lipcu udało się stworzyć z kontenerów prowizoryczną kaplicę, która nam służyła po kilku modernizacjach, przez następne lata. Rozpoczęto  także   remont   domu   parafialnego.  W  ciągu  roku wyremontowano dach, zainstalowano centralne ogrzewanie, wymieniono tynki, okna i drzwi. Można już było prowadzić systematyczną katechezę w salce parafialnej, otoczyć opieką duszpasterska wtedy jeszcze niewielką grupkę ministrantów.

Budowę nowego Kościoła, według projektu  Pana Roberta Rachuty, rozpoczęto 1 lipca 1995 roku a  5 czerwca w święto św. Bonifacego wmurowano kamień węgielny pod przyszłą świątynie. W jej budowę włączyli się w bardzo ofiarnie nie tylko parafianie, miejscowe firmy ale również przyjeżdżający do Świnoujścia na wypoczynek goście. Dzięki tym wszystkim ludziom dobrej woli oraz ogromnemu wysiłkowi  nadeszła niecierpliwie oczekiwana chwila otwarcia i poświęcenia nowej świątyni.

Na  tak  uroczystą  chwilę  parafianie  przygotowywali  się  duchowo  podczas tygodniowych   misji   świętych   prowadzonych  przez  księży redemptorystów.  W dniu 20 grudnia 1998 roku, w bardzo podniosłej i radosnej atmosferze Pasterz diecezji ks. Abp Marian Przykucki w obecności ks. Abpa Jana Dyby z Fuldy (Niemcy), ks. bpa Jana Gałeckiego, ks. bpa Mariana Kruszyłowicza, ks. proboszcza katedry wawelskiej oraz przedstawicieli kurii berlińskiej, konsekrował nowo wybudowaną świątynię. Dzięki życzliwości ks. Kard. Franciszka Macharskiego oraz ks. Abpa Jana Dyby świątynia nosząca imię dwóch patronów Polski i Niemiec, w dniu konsekracji otrzymała relikwie św. Stanisława i św. Bonifacego biskupów i męczenników.

Wysiłek przeniesienia w codzienne życie podniosłej atmosfery dnia konsekracji oraz przełożenia jej na trud chrześcijańskiej formacji duchowej parafian podejmuje  ks. proboszcz Dariusz Kiljan. Przez wiele lat samotnie podejmujący posługę duszpasterską.  Od lipca 2001 roku otrzymał pomoc w osobie wikariusza ks. Ryszarda Raczkiewicza a od roku 2004 Ks. Zbigniewa Tyszkiewicza. Teraz łatwiej będzie dotrzeć do parafian,  znaleźć czas dla wszystkich oczekujących rozmowy, spotkania, duchowej pomocy... Życie parafialne staje się z roku na rok bardziej intensywne i bogatsze. Powstają nowe grupy formacyjne, wspólnoty modlitewne i stowarzyszenia. Aktualnie ks. proboszcz wiele wysiłku i czasu poświęca katechizacji dorosłych, zmierzając do rozwoju wspólnoty neokatechumenalnej.

Dziś nasza parafia liczy nieco ponad 2,5  tysiące mieszkańców, z czego uczestniczących w niedzielnej mszy św. jest około 700 osób. To dużo i mało.  Nie wszystko jednak zależy od woli i wysiłku duszpasterzy.

Ks. Dariusz Kiljan.
 
 
 

© 2014 Rzymskokatolicka parafia p.w. Śś. Stanisława i Bonifacego B.M.