Wigilia zesłania Ducha Świętego była w naszym Kościele czasem otwierania naszych serc  na Jego działanie. Śpiewaliśmy „Przyjdź Święty- Zamieszkaj w nas”.

Nabożeństwo rozpoczęło się Nieszporami. Dzięki obecności sióstr „niebieskich” Uczennic Krzyża, nieszpory rozbrzmiały  w  całym swym pięknie słów i melodii. Homilia ks. Ignacego jak zwykle krótka i treściwa. Mówił o słuchaniu Boga w naszym życiu. Wydaje się, że nie ma nic prostszego, jak słuchanie Kogoś, Kogo się kocha. Tymczasem nasza modlitwa często jest „pouczaniem” Boga, co ma dla nas zrobić. 

Po liturgii słowa – adoracja Najświętszego Sakramentu. Kto w niej się zanurzył, w ciszy doświadczył, co oznaczają słowa Jezusa „Pokój mój wam daję”.

Modlitwa o dary Ducha Świętego była kolejnym momentem, gdzie doświadczaliśmy radości, że Duch przychodzi i naprawdę chce nas obdarować, tym co najbardziej my, nasze rodziny, wspólnoty potrzebujemy : daru mądrości – by uznać, że Bóg jest miłością, rozumu – by rozumieć prawdy wiary, rady – by podejmować właściwe decyzje, męstwa – by bronić wartości, umiejętności – by dostrzegać działanie Boga w świecie, pobożności – by być pokornym przed Bogiem i ludźmi, bojaźni Bożej – by być ufnym.

Na zakończenie siostry poprowadziły wspaniały śpiew – Akatyst do Ducha Świętego. Akatyst jest hymnem wywodzącym się z liturgii kościołów wschodu. Słowo akatyst, pochodzi z greckiego akathistos, od a"nie" +kathiden"siedzieć", czyli pieśń wykonywana „nie na siedząco”. Akatyst składa się z 24 strofkondakiony (krótkie) i ikosy  (dłuższe). Każdy kondakion kończy się refrenem "alleluja", a ikos - inkantacją "Przyjdź, zamieszkaj w nas, oczyść od zmazy wszelakiej i zbaw, Dawco dobra dusze nasze”. Kondaki zawierają zaczerpnięte z Pisma św. prawdy teologiczne o Duchu Świętym, ikosy „ilustrują” prawdy. Wspaniałe słowa pieśni, stają się osobistą modlitwą uczestniczących w liturgii. Oto fragmenty Ikosu 9, który pokazuje działanie Ducha w historii zbawczego dzieła Chrystusa

Przez którego począł się w ciele Jezus i któryś objawił Go nad Jordanem - zamieszkaj w nas.

Którego pełen był Chrystus, Jego mocą czyniący cuda - zamieszkaj w nas.

Oczekiwany od dawna Pocieszycielu, pierwszy Nauczycielu Prawdy - zamieszkaj w nas.

Któryś ogarnął Apostołów i przekształcił przez nich świat - zamieszkaj w nas.

Przybądź, Dawco dobra i zamieszkaj w nas.

Doświadczenie wspólnotowej modlitwy  wiernych było niezwykle radosne i poruszające dla wszystkich obecnych.

Teresa

© 2014 Rzymskokatolicka parafia p.w. Śś. Stanisława i Bonifacego B.M.