Gazetka 14.09.2014

 Neo to potoczna nazwa wspólnot neokatechumenalnych.

 W poprzednich numerach pisaliśmy o seminarium Redemptoris Mater, którego słuchaczem jest nasz parafianin Dominik Żyła. Powołanie Dominika rodziło się we wspólnocie neokatechumenalnej działającej przy naszej parafii. Oto co o tej wspólnocie mówi jeden jej członków Ryszard Jankowski.

 Jedną z rzeczywistości naszej parafii jest droga neokatechumenalna. Osoby, które decydują się na tę drogę wejść, mają w sobie to pragnienie powrotu do źródeł chrześcijaństwa i do takiego życia wiarą jakie było udziałem pierwszych chrześcijan. Na początku trzeba zauważyć, że życie pierwszych chrześcijan miało charakter wspólnotowy. Spotykali się oni w małych grupach, znali się i wzajemnie wspierali. Osoby, które weszły na drogę neokatechumenalną także tworzą wspólnotę braci, którzy znają się nawzajem, spotykają się i razem nawracają. Tak jak to było w pierwszych wiekach tak i obecnie człowiek staje się chrześcijaninem poprzez przyjęcie chrztu. W starożytności chrzest był poprzedzony katechumenatem, poprzez który Kościół przygotowywał i wtajemniczał katechumenów do życia chrześcijańskiego. Ostatecznie Kościół udzielał chrztu tylko takiej osobie, która przejawiała w sobie oznaki życia Bożego. W okresach późniejszych, w związku z przyjmowaniem chrześcijaństwa przez całe narody, chrzest był udzielany osobom, które nie przeszły tak dogłębnego wtajemniczenia w życie wiary. W analogicznej sytuacji znajduje się większość z nas, którzy zostaliśmy ochrzczeni jako dzieci. To w naszym imieniu rodzice i chrzestni zobowiązali się do wychowania nas do wiary, oczywiście we wspólnocie Kościoła. Jak to zobowiązanie zostało zrealizowane, to już każdy z nas może indywidualnie ocenić. Dla tych osób ochrzczonych, które jednak potrzebują i pragną takiego wprowadzenia w życie wiary jakie było udziałem pierwszych chrześcijan Kościół oferuje pomoc między innymi przez drogę neokatechumenalną. We wspólnocie neokatechumenalnej realizuje się katechumenat pochrzcielny. Jego celem jest odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych osób już ochrzczonych i dlatego nazywany jest "neokatechumenatem". Kościół zachęca, aby dorosłe osoby przygotowujące się do przyjęcia chrztu także korzystały z tej formy przygotowania do życia wiarą jaką oferuje droga neokatechumenalna.

 Bracia we wspólnocie neokatechumenalnej realizują swoją drogę wiary między innymi poprzez słuchanie słowa Bożego na liturgiach, uczestniczenie w Eucharystiach, słuchanie katechez i udział w konwiwencjach. Słuchanie słowa Bożego jest konieczne dla rozwoju życia chrześcijańskiego, bo jak stwierdza św. Paweł, wiara rodzi się ze słuchania (Rz 10,17) i dlatego bracia uczestniczą raz w tygodniu w liturgii słowa Bożego, którą sami wcześniej przygotowują. Przynajmniej raz w tygodniu przygotowują i uczestniczą w Eucharystii sprawowanej z pełnymi znakami w sobotę wieczorem, albowiem według starożytnej tradycji nowy dzień zaczyna się z nadejściem wieczora a nie o północy. Komunia św. udzielana jest pod dwiema postaciami: Ciało Pańskie pod postacią przaśnego chleba wypiekanego przez braci oraz Krew Pańska pod postacią czerwonego wina. Eucharystia jest ucztą dziękczynienia przepełnioną radością i śpiewem.

 

© 2014 Rzymskokatolicka parafia p.w. Śś. Stanisława i Bonifacego B.M.