Gazetka z 13.07.2014 r.

Czy przekraczanie przepisów drogowych to grzech? Czy zadajemy sobie takie pytanie? Czy jadąc z niedozwoloną szybkością, bądź przekraczając inne przepisy kodeksu drogowego obawiamy się tylko odpowiedzialności karnej, czy może pojawia się refleksja etyczna „czy jestem uczciwy wobec siebie, a przede wszystkim wobec innych?”

 Problem może błahy w całej masie problemów i wyborów etycznych z którymi musimy się zmagać każdego dnia, ale teraz w okresie wakacyjnym zwróćmy uwagę na tę z pozoru marginalną kwestię. Wypowiadali się o tym biskupi, którzy mówili, że łamanie przepisów ruchu drogowego jest stwarzaniem niebezpiecznej sytuacji także dla innych. To ma związek z nieprzestrzeganiem przykazania „nie zabijaj”. Łamanie przepisów to grzech i należy się z tego spowiadać i nawracać.

  A jeżeli ktoś uważa, że nie łamie przepisów, gdy przekracza prędkość, bo wszyscy tak jadą?

 To błędna argumentacja twierdzi ks. Robert Skrzypczak duszpasterz akademicki w Warszawie. Za łamaniem przepisów drogowych stoi egoizm. Nieliczenie się z drugim człowiekiem, to jest brak miłości bliźniego. Nie naśladujmy złych przykładów. Są pewne grzechy, które stają się wadami społecznymi. Grzech staje się taką wadą, jeśli wszyscy na to przystają i przestają na to reagować Tak było w Polsce na przykład z kradzieżą mienia społecznego czy nieszanowaniem środowiska naturalnego.

 Tak jest do dziś z pomawianiem, okłamywaniem czy okładaniem się wzajemnie inwektywami.

 W Polsce i w całej Europie można zobaczyć na niektórych samochodach naklejkę w kształcie ryby.

 Moda na naklejanie ryby przyszła do nas z protestanckich Niemiec. Jest formą świadectwa i przypominania, że my chrześcijanie wciąż tu jesteśmy, że nie daliśmy się zepchnąć do katakumb. Jeżeli ktoś ma naklejony na samochodzie symbol ryby, odnosząc się tym samym do znaku, jakim posługiwali się pierwsi chrześcijanie, żeby przekazywać sobie wyznanie wiary - to zobowiązuje.

 Jeżeli ryba oznacza ΙΧΘΥΣ, symboliczny skrót słów: Jezus Chrystus Boga Syn Zbawicielem, to pokazuje, że głoszę wiarę drugiemu człowiekowi. To zobowiązuje do określonego zachowania – podkreśla  ks. Skrzypczak.

 Co mówi Twoje sumienie ?

 

© 2014 Rzymskokatolicka parafia p.w. Śś. Stanisława i Bonifacego B.M.