Od pierwszej niedzieli adwentu 2017 roku wszedł w życie nowy program duszpasterski (PD) dla Kościoła katolickiego w Polsce, przygotowany przez Komisję Duszpasterstwa KEP. Po czteroletnim cyklu poświęconym tematyce chrzcielnej zdecydowano, aby rozwinąć tematykę kolejnego sakramentu chrześcijańskiego wtajemniczenia, jakim jest bierzmowanie. Hasłem programu są słowa „Duch, który umacnia miłość”, zaczerpnięte z Drugiej Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy Pojednania.

Adresatami programu są wszyscy ochrzczeni zarówno ci, którzy zostali już bierzmowani, jak i ci, którzy ten sakrament dopiero otrzymają. Potrzebą duszpasterską jest towarzyszenie wiernym w odkrywaniu darów Ducha Świętego, które zostały im wprawdzie udzielone, jednak bardzo często pozostają niezauważone lub niewykorzystane.

Realizację PD określono na dwa lata. Pierwszy rok upłynie na odkrywaniu Osoby i darów Ducha Świętego, otwarciu się na Jego działanie oraz refleksji nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami.

Natomiast drugi rok programu będzie poświęcony misji, czyli pokazywaniu, jak realizowane jest powołanie ucznia-misjonarza, który przyjmuje od Chrystusa wezwanie do chrześcijańskiego świadectwa.

Cele programu duszpasterskiego zachowują podział na cztery zasadnicze grupy: ewangelizacyjne, inicjacyjne, formacyjne i społeczne.

Cel ewangelizacyjny: zaaprobowano różne formy przepowiadania (głoszenie Słowa, katecheza, rekolekcje ewangelizacyjne bądź kerygmatyczne) a także zaobserwowano pilną potrzebę towarzyszenia wierzącym w ich odkrywaniu i rozwijaniu darów Ducha Świętego, potrzebę formacji na różnych poziomach życia parafialnego oraz tworzenie i promowanie środowisk wzrostu i dojrzewania wiary.

Cel inicjacyjny: wskazuje z jednej strony na źródło mocy, z którego czerpie każdy bierzmowany oraz na podstawowe możliwości zaangażowania wierzących w proces budowania Kościoła. Na pierwszy plan wysuwa się ukazywanie związku i jedności pomiędzy bierzmowaniem, a chrztem i Eucharystią, jak również podkreślenie znaczenia osobistego wyboru Jezusa Chrystusa i odkrywania przynależności do Kościoła.

Cel formacyjny: będzie zmierzać do ukazania udzielającego się Boga w Duchu Świętym poprzez intensywną troskę o budzenie u bierzmowanych świadomości obdarowania Duchem Świętym, odkrywania wielopłaszczyznowych relacji z Osobą Ducha Świętego, odkrywania Jego obecności w Kościele, Jego sposobów prowadzenia i budowania Kościoła.

Cel społeczny: odkrycie darów Ducha Świętego oraz prawidłowe ich wykorzystanie prowadzi zawsze do postawy służby (diakonii). Duch Święty uzdalnia bierzmowanych do bycia bezinteresownym darem dla innych oraz do tego, aby otrzymanymi darami służyli innym. Należy wskazać na związek darów i charyzmatów Ducha Świętego z troską o szeroko pojęte dobro wspólne, które domaga się od nas bardziej wyrazistej obecności w obszarze zarówno parafii jak również na forum społecznym.

Tematyce PD na rok 2017/2018 (odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego) będzie towarzyszyć hasło „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2, 4) i symbole: olej krzyżma oraz namaszczenie i nałożenie rąk zaś w roku 2018/2019 tematyce (misja w mocy Bożego Ducha) hasło: „W mocy Bożego Ducha” z symbolem języków ognia.

Program duszpasterski uwzględni przypadające w przyszłym roku rocznice ważnych wydarzeń historycznych, w tym 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (11 listopada) i 450. rocznicę śmierci św. Stanisława Kostki (15 sierpnia).

Refleksja nad Osobą Ducha Świętego i sakramentem bierzmowania, który „zamarł” w wielu osobach dorosłych wydaje się być potrzebą chwili. Powszechny jest fakt nieznajomości Osoby Ducha Świętego oraz Jego darów i wciąż brakuje głębszej świadomości przyjętego sakramentu bierzmowania. Jest nadzieja, że jednym z owoców realizacji PD będzie przyjęcie przez wiernych postawy ucznia-misjonarza, świadomego swego posłannictwa w Kościele i świecie, działającego w mocy Ducha Świętego.

Ks. Janusz

Nasz adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2014 Rzymskokatolicka parafia p.w. Śś. Stanisława i Bonifacego B.M.