Święto Wielkiej Nocy to z pewnością najważniejsze święto chrześcijan. Zmartwychwstanie Chrystusa nadaje sens naszej wierze. Ze zmartwychwstania czerpiemy nadzieję na życie. Nie jest przypadkiem, że pierwsza niedziela po Wielkanocy jest ustanowiona Świętem Miłosierdzia i wskazuje na ścisły związek między wielkanocną tajemnicą Odkupienia, a Świętem Miłosierdzia. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są bowiem szczytowym objawieniem miłości miłosiernej Boga.

Czym jest sprawiedliwość? Rozumiemy ją najczęściej jako ocenę zgodności zachowań z obowiązującym prawem. Takie pojmowanie sprawiedliwości nie zawiera w sobie miłosierdzia. Wręcz przeciwnie miłosierdzie zaczyna być pojmowane jako odejście od zasad sprawiedliwości. Tymczasem biblijne pojęcie sprawiedliwości jest inne. Biblijny ideał sprawiedliwości koncentruje się na człowieku, a nie na prawie. Sprawiedliwy jest  Bóg, a Jego sprawiedliwością jest właśnie miłosierdzie. Za sprawiedliwego jest uważany ten człowiek, który jest miłosierny. Człowiek o zatwardziałym sercu nie może zostać uznany za sprawiedliwego, choćby postępował zgodnie z prawem W Biblii to miłosierdzie jest sercem sprawiedliwości.

Gdyby Bóg nie był bezgranicznie miłosierny „nikt z nas nie ostał by się”. XIV-wieczna mistyczka Julianna z Norwich mówiła „gdyby Bóg rozgniewał się na nas  choćby na chwilę, to przestalibyśmy istnieć”, a wybitny współczesny teolog o. Herbert McCabe OP przypomina: „Jeśli idziemy do spowiedzi, to nie po to, aby prosić Boga o przebaczenie, ale aby mu za nie podziękować”. Ksiądz Jacek Prusak mówiąc o przebaczeniu, bardzo przekonująco przedstawił właściwą postawę penitenta wskazując że „w sakramencie spowiedzi chodzi o to, żebyśmy odkryli, iż „grzeszyć oznacza stworzyć siebie samego, którego będę mógł podziwiać, zamiast prawdziwego siebie, którego mogę jedynie kochać”. Skoro Bóg jest miłością nie może nas nie kochać, bo nie potrafi robić niczego innego. 

O Bożym miłosierdziu w realiach hospicjum bardzo wzruszająco pisał ksiądz Jan Kaczkowski który zmarł właśnie w dniu 28 marca 2016 roku w drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy. Ksiądz Jan Kaczkowski to twórca hospicjum w Pucku, człowiek niezwykły, świadek i propagator prawdy o Bożym Miłosierdziu. Obecny przy jego śmierci przyjaciel powiedział: „Miłosierdzie. To było ostatnie jego słowo. To było właśnie w Wielki Czwartek. W Wielki Piątek już przestał mówić”.

Arcybiskup Gądecki na wieść o śmierci księdza Kaczkowskiego napisał: „Dziękuję ks. Janowi Kaczkowskiemu za ukazywanie nam miłosiernego oblicza Pana Boga, Który się wzrusza i spieszy z pomocą potrzebującym”.

Wiemy, że papież Jan Paweł II był wiele swej uwagi poświęcił kultowi Bożego Miłosierdzia. To szczególne, że zmarł właśnie 2 kwietnia 2005 roku, po odprawieniu I Mszy ze Święta Bożego Miłosierdzia. W Święto Miłosierdzia Bożego w 2011 roku, w dniu 1 maja, Jan Paweł II został ogłoszony błogosławionym, zaś w Święto Miłosierdzia Bożego w dniu 27 kwietnia 2014 został ogłoszony świętym.

Jest tak wiele powodów aby szczególnie uroczyście obchodzić to Święto.

B.C.J.

© 2014 Rzymskokatolicka parafia p.w. Śś. Stanisława i Bonifacego B.M.