Człowiek uczestniczący systematycznie lub sporadycznie we mszy św. ma naturalne pragnienie poszukiwania odpowiedzi na pytania: jak, kiedy, dlaczego, po co? Zanim rozpoczniemy w naszym kościele cykl kazań o Eucharystii – pp. Benedykt XVI podkreślał, że „«najlepszą katechezą o Eucharystii jest sama Eucharystia dobrze celebrowana» – chciałbym na parę spraw zwrócić uwagę. Na początek kilka cytatów z dokumentów Kościoła, które wszystkich obowiązują, gdyż każdy z nas jest sługą, a nie panem Eucharystii.

We WSKAZANIACH EPISKOPATU POLSKI PO OGŁOSZENIU NOWEGO WYDANIA OGÓLNEGO WPROWADZENIA DO MSZAŁU RZYMSKIEGO z 9 marca 2005r. czytamy: Od dnia 25 lutego 2004 r. w Polsce obowiązuje nowe wydanie OGÓLNEGO WPROWADZENIA DO MSZAŁU RZYMSKIEGO (OWMR). Ukazanie się tego dokumentu jest okazją do przypomnienia niektórych zaleceń Kościoła na temat uczestnictwa we Mszy świętej. […]

Jest tam specjalny akapit zatytułowany: Funkcje liturgiczne spełniane przez wiernych świeckich. Czytamy w nim:

52. Zgodnie z OWMR 91 wierni świeccy, po odpowiednim przygotowaniu, powinni spełniać w liturgii wszystkie funkcje, które są dla nich przeznaczone, a więc czytać słowo Boże z wyjątkiem Ewangelii, śpiewać psalm responsoryjny i werset przed Ewangelią, odczytywać wezwania modlitwy powszechnej oraz komentarze, posługiwać przy ołtarzu i przy miejscu przewodniczenia troszcząc się o mszał, kielich i patenę, kadzidło i krzyż, światło i wodę. Oni także powinni przynosić do ołtarza chleb i wino jako dary ludu Bożego, zbierać składkę, pełnić funkcję kantora lub organisty, ożywiać śpiew zgromadzenia i wykonywać niektóre śpiewy jako schola lub chór. Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej mogą zgodnie z prawem pomagać w udzielaniu Komunii świętej i zanosić ją chorym.

53. Wszystkie te funkcje mogą spełniać zarówno mężczyźni jak i kobiety, z wyjątkiem czynności, które są bezpośrednio usługiwaniem kapłanowi przy ołtarzu i przy miejscu przewodniczenia. Funkcje te są zarezerwowane dla męskiej służby liturgicznej (ministrantów).

A nieco wcześniej:

29. Dary pieniężne powinno się zbierać tylko w czasie przygotowania darów. Nie należy rozpoczynać zbierania wcześniej, ani też przedłużać na czas Modlitwy eucharystycznej, a więc trzeba je zakończyć przed prefacją. W niektórych przypadkach konieczne jest wyznaczenie do tej funkcji więcej osób. Tej składki nie powinien zbierać kapłan przewodniczący celebracji

Osiemnaście lat temu ukazała się INSTRUKCJA O NIEKTÓRYCH KWESTIACH DOTYCZĄCYCH WSPÓŁPRACY WIERNYCH ŚWIECKICH W MINISTERIALNEJ POSŁUDZE KAPŁANÓW (Watykan, 15 sierpnia 1997r.). Tam czytamy:

Wymaga się od wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób w Obrzędach świętych uczestniczą, aby ze szczególną gorliwością starali się zachować odrębność zarówno natury i misji posługi kapłańskiej, jak i powołania oraz świeckiej natury laikatu. Współpracować nie znaczy bowiem zastępować. (podstawy teologiczne p.1)

Czynności liturgiczne mają wyraźnie objawiać uporządkowaną jedność Ludu Bożego jako organicznej wspólnoty, a więc winny ukazywać ścisłe powiązanie między sprawowaną czynnością liturgiczną a naturą Kościoła, wyrażoną w jego organicznej strukturze. Dzieje się tak, gdy wszyscy uczestnicy liturgii z wiarą i pobożnością spełniają właściwe sobie zadania. (rozporządzenia praktyczne, Art. 6, § 1).

Skoro liturgia ma być współtworzona szukamy jakiegoś na to sposobu. Chodzi też o to, by funkcji tych nie spełniały wciąż te same osoby. Teresa zaproponowała tablicę na filarze, ale rzadko ktoś wpisuje tam swe imię. Póki co prosimy Was przed mszą św. o angażowanie się w liturgię. I bardzo jesteśmy wdzięczni osobom, które się włączają.

Czekamy na jakieś pomysły. Zgłaszajcie je

ks. proboszcz

 Nasz adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2014 Rzymskokatolicka parafia p.w. Śś. Stanisława i Bonifacego B.M.