Panie Jezu Chryste, który jesteś Najwyższym i Wiecznym Kapłanem, Ty powołujesz Pasterzy w Twoim Kościele. Dziękujemy Ci za powołanie Twojego Sługi, Księdza Prałata Prof. zw. dr hab. Henryka Wejmana na urząd Biskupa Pomocniczego w naszej Archidiecezji. Prosimy, obdarz Go potrzebnymi łaskami, aby podczas święceń biskupich, które przyjmie w sobotę, 20 grudnia br. w Szczecińskiej Katedrze, mógł w mocy Ducha Świętego rozpocząć i realizować pasterskie posługiwanie nad Odrą i Bałtykiem.

Miłosierny Boże spraw także, aby Ksiądz Biskup Nominat Henryk ożywiany Twoją łaską, z ojcowską troską wspierał wszystkich, którzy przynależą do Kościoła na Pomorzu Zachodnim. Ześlij Ducha Świętego na Twojego Sługę, aby głosząc słowo Boże, prowadził każdego z nas do zbawienia; aby objawiał Twoje miłosierdzie wszystkim, których spotka: rodzinom i samotnym, chorym i potrzebującym pomocy, starszym oraz młodzieży i dzieciom.

Boże Ojcze, prosimy obdarzaj potrzebnymi łaskami Księdza Biskupa Nominata Henryka, aby jako Następca Apostołów umacniał naszą wiarę, pomagał kroczyć drogą miłości i jedności, ukazując wszystkim nadzieję przyszłego zmartwychwstania.

Jasnogórska Matko Kościoła – bądź Mu Matką i Nieustającą Pomocą!

© 2014 Rzymskokatolicka parafia p.w. Śś. Stanisława i Bonifacego B.M.