Gazetka 12.10.2014

         Na wstępie kilka słów o historii. Modlitwa różańcowa w formie takiej jak ją odmawiamy współcześnie zaczęła kształtować się od XVI wieku, a w 1716 roku ustanowiono dzień 7 października świętem różańcowym. Modlitwa ta stawała się coraz bardziej popularna. W 1826 roku 27 letnia Francuzka Paulina Jaricot założyła stowarzyszenie o nazwie „Żywy Różaniec”. Stowarzyszenie to stało się znane na całym świecie, a jego idea przetrwała do dziś. Koła Żywego Różańca powstały w wielu parafiach w Polsce. Również w naszej parafii doszło do powołania takiego Koła i była to chyba pierwsza wspólnota nowo powstałej parafii. Stało się to 3 października 1993 roku z inicjatywy księdza Dariusza Kiljana. O powstaniu koła opowiada nam Pani Maria Trusewicz.

Nie było jeszcze budynku kościoła, a msze odprawiane były w prowizorycznym baraku. Ksiądz Darek po którejś mszy poprosił uczestniczące w niej osoby na rozmowę i zaproponował utworzenie koła Żywego Różańca. Opowiedział o jego zasadach i idei tak odmawianej modlitwy różańcowej. Zaproponował abym została zelatorką koła. Mimo braku doświadczenia przyjęłam propozycję księdza Darka i przez kilkanaście lat pełniłam tę funkcję.

Kim jest w kole zelatorka  - pytam Panią Marię.

Zelatorka to inaczej liderka, animatorka grupy. Do jej zadań należy zwoływanie comiesięcznych spotkań, integrowanie członków koła i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania.

Początkowo w kole było 5 lub 6 osób ale wkrótce koło powiększyło się do 15 tak, że mogła powstać jedna tak zwana „róża”, która wówczas musiała składać się z 3 grup po 5 osób.  Każda grupa odpowiada jednej części różańca /część radosna, bolesna, chwalebna/.

Po wprowadzeniu przez Jana Pawła II nowej części różańca nazwanej „tajemnice światła” jedna „Róża” powinna liczyć 20 osób.

Zadaniem Koła Żywego Różańca jest propagowanie tej nie przez wszystkich docenianej i rozumianej modlitwy kontemplacyjnej. Sposób odmawiania tej modlitwy w ramach wspólnoty sprawia, że każdego dnia odmawiany jest cały różaniec, mimo że każdy z członków wspólnoty odmawia tylko jedną tajemnicę.

Jak to się dzieje? Otóż tak. Wspólnota winna liczyć 20 osób aby można było utworzyć „Różę”. Co miesiąc spotykają się wszyscy i każdy otrzymuje informację jaką tajemnicę będzie rozważał przez wszystkie dni miesiąca. Po miesiącu na kolejnym spotkaniu członków koła, w którym uczestniczy również ksiądz, następuje zmiana tajemnic i przekazanie intencji w jakich modli się wspólnota.

Są trzy grupy intencji: ogólna, misyjna i parafialna .

Pierwsze dwie są ogłaszane w miesięczniku "Różaniec"- a więc wspólne dla wszystkich Kół, natomiast intencja parafialna jest układana przez naszą wspólnotę.

Obecnie zelatorką koła Żywego Różańca w naszej parafii jest Pani Róża Zabłocka. Koło liczy 25 osób. To niemało, szczególnie jeśli przypomnimy sobie jaka na początku nieliczna była to grupa.

© 2014 Rzymskokatolicka parafia p.w. Śś. Stanisława i Bonifacego B.M.