Gazetka 28.09.2014

W dniach 5-19 października, w Rzymie obradował będzie synod o rodzinie, któremu przewodzić będzie papież Franciszek. Przedmiotem obrad Synodu Biskupów będą “Wyzwania duszpasterskie wobec rodziny w kontekście ewangelizacji". Dokument roboczy Synodu został opracowany na podstawie zaproponowanej przez Papieża Franciszka ankiety o rodzinie, na którą dotarły odpowiedzi z całego świata.

Ankieta Pp. Franciszka spotkała się z dużym odzewem; „świadczy to o tym, że włączenie wszystkich członków Kościoła i wyjście na peryferie były konieczne" - podkreśla sekretarz Synodu Kard. Lorenzo Baldisseri . Odpowiedzi przysłało do Watykanu ok. 80% episkopatów z całego świata. Napłynęło też 700 odpowiedzi od różnych grup i wspólnot oraz od osób indywidualnych. Kardynał zauważa, że nadesłane odpowiedzi mówią o pilnej konieczności uświadomienia sobie realiów przeżywanych przez ludzi i wznowienia dialogu duszpasterskiego z tymi, którzy z różnych powodów oddalili się od Kościoła, czy wręcz odeszli. "W odpowiedziach można dostrzec wiele cierpienia - zauważa kard. Baldisseri. - Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy czują się wykluczeni czy porzuceni przez Kościół, ponieważ znaleźli się w sytuacji życiowej niezgodnej z jego doktryną i dyscypliną".

Kard. Baldisseri zauważa, że inicjatywa zwołania przez Papieża Franciszka Synodu na temat rodziny wielu ludziom przywróciła nadzieję. Dlatego tak ważne jest włączenie nas wszystkich, szczególnie świeckich, żyjących w rodzinach do modlitwy w intencji owoców tego Synodu oraz do modlitwy o właściwe rozeznanie przez uczestników Synodu zadań i roli rodziny we współczesnym świecie .Módlmy się szczególnie o to, aby Synod "mógł przywrócić wszystkim świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny".

A oto napisana przez papieża Franciszka modlitwa do Świętej Rodziny:

Jezu, Maryjo i Józefie,
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością. 

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi. 

Święta Rodzino z Nazaretu,
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia. 

Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle. 

Jezu, Maryjo i Józefie, usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

 

© 2014 Rzymskokatolicka parafia p.w. Śś. Stanisława i Bonifacego B.M.