XXXI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU


05.11.2017

gościmy dziś ks. abp Andrzeja Dzięgę, który modli się z nami i za nas, odprawia msze św. i głosi kazania 

18.oo  (niedzielna)  śp. Andrzej MURAWKO (mies.); chrzest: Stanisław SZWAŁEK

19.oo  (Neokatechumenat) 

  7.3o  śp. Maria

  8.3o  godzinki

  9.oo 1/ W int. Parafian dz. – błag. 

    2/ śp. Tadeusz HOLKA (od Jolanty Sołtysiak)

10.3o  śp. Genowefa CZERNIAK (od rodz. Krawczyk)

12.oo  śp. Halina i Tadeusz (20r.) KIRAGA

15.oo  koronka

15.oo  modlitwa różańcowa na cmentarzu z Ks. Arcybiskupem

17.45  wypominki i przez cały tydzień; także przed poranną mszą św.

18.oo  śp. Katarzyna i Paweł; Helena i Leon

Poniedziałek  

  6.3o  1/ śp. Andrzej i Grażyna SPECJALSCY

             2/ śp. Józef

15.oo  koronka 

17.45  wypominki 

18.oo  śp. Krystyna JOWICZ (od uczestników pogrzebu)

Wtorek  

15.oo  koronka

17.45  wypominki 

18.oo  ++ z rodz. JANIAK, SZCZODRY, BLUJ, SPECJALSCY

             spotkanie Klubu Gazety Polskiej

19.oo19.3o  biuro parafialne

Środa  

  6.3o 1/ śp. Stanisław i ++ z rodz. JAMRÓG i STEC

           2/ W int. dr Dariusza i Zespołu Ortopedii w Wołominie 

17.45  wypominki 

18.oo  W int. chorych z I soboty; w int. Oli i Andrzeja dziękczynna za bezpieczną posługę kierowców w pielgrzymce do Fatimy oraz w int. innych próśb i podziękowań

Czwartek  święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

  8.15  poza parafią: W int. Elżbiety B. (ur.) dz. - błag. 

15.oo  koronka

15.45  spotkanie Kręgu Biblijnego

17.15  różaniec 

17.45  wypominki 

18.oo  śp. Anna, Mieczysław FAJKS; Marta BUDZIŃSKA; Maria DRELICH

             spotkanie Grupy Czwartkowej

Piątek  wsp. św. Leona Wlk. pp. i dK.

  6.3o  śp. Andrzej, Barbara, Helena, Weronika, Wacław, Timofiej

15.oo  koronka

17.45  wypominki 

18.oo  W int. Ojczyzny (91mies.) (od KGP) 

             patriotyczno – religijne śpiewanie

Sobota  wsp. św. Marcina z Tours bp – Narodowe Święto Niepodległości w kościele pw. Chrystusa Króla o 10.oo msza św. w int. Ojczyzny pod przewodnictwem ks. bp Mariana Kruszyłowicza z udziałem władz etc.

15.oo  koronka 

17.oo  W int. Janiny DACHOWSKIEJ (85ur.) dz. – błag. 

  wypominki 

XXXII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

18.oo  (niedzielna) W int. Wiktora MICHALSKIEGO (chrzest) oraz o zdrowie i potrzebne łaski dla Michała

19.oo  (Neokatechumenat)  W int. Parafian

  7.3o  ++ z rodz. KRĘCISZÓW i MUSIAŁÓW

  8.3o  godzinki

  9.oo śp. Krystyna SKRZYŃSKA (mies.)

10.3o  śp. Antonina i Stefan; Bogusław SPECJALSCY

12.oo  śp. Janina LISOWSKA (mies.)

15.oo  koronka

15.oo  modlitwa różańcowa na cmentarzu

17.45  wypominki

18.oo  śp. Waleria KLIMCZAK (1r.)

             popielgrzymkowe spotkanie 

 

Całym sercem dziękujemy ks. abp za otwieranie Nieba nad nami; a Wam:

– za modlitewne wsparcie i życzliwość, 

– za chętne angażowanie się w liturgię, 

– za listopadową dekorację, dbanie o porządek, piękno naszej świątyni i terenu wokół, 

– za ofiary na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi (750zł.), na kapliczkę, seminarium, wypominkowe i wszelkie inne.

Prosząc o pasterskie błogosławieństwo wielu łask życzymy Księdzu Arcybiskupowi, Sekretarzowi, Solenizantom, Jubilatom, Gościom i Parafianom. SZCZĘŚĆ BOŻE!

Ks. Ignacy Stawarz, proboszcz: 501317141

© 2014 Rzymskokatolicka parafia p.w. Śś. Stanisława i Bonifacego B.M.