I NIEDZIELA ADWENTU

30.11.2014 rok

Witamy serdecznie oczekiwanego Rekolekcjonistę – ks. Piotra Stawarza, salwatorianina. Ogarniamy modlitwą, światła i mocy Ducha Świętego życząc.

 18.oo  (sobota wieczór) O obfite łaski na czas rekolekcji dla ks. Rekolekcjonisty i naszej Wspólnoty

19.oo  (Wspólnota Neokatechumenalna)

  7.3o + ks. Stanisław JAWORSKI (greg.) i przez cały tydzień

  8.35 godzinki

  9.oo  1/ ++ z rodz. KRĘCISZÓW: Antoni, Andrzej, Stanisław Renata i dusze w czyśćcu cierpiące

2/ ++ Barbara, Marian, Maria, Bronisław i ich Rodzice

10.3o 1/ + Andrzej (im.) i ++ z rodz. KWIATKOWSKICH i SIRKÓW

2/ O błog. Boże i zdrowie dla Andrzeja (im.)

12.oo 1/ W int. Adama (19 ur.) dz. – błag.

              2/ ++ z rodz. KAŁKUSIŃKICH, NABIAŁKÓW, BURDÓW, PRZYBYLSKICH, ZASADÓW, WOJTANOWICZÓW, TAMMÓW i dusze w czyśćcu cierpiące

18.oo

Poniedziałek

6.15, 9.oo, 19.oo msze św. z naukami rekolekcyjnymi

Wtorek

  6.15, 9.oo, 19.oo msze św. z naukami rekolekcyjnymi

dzień adoracji (5.oo do 19.oo) i spowiedzi (godz. przed Euch. rano i od 17.oo)

Środa wsp. św. Franciszka Ksawerego

  6.15, 9.oo, 19.oo msze św. z naukami

I Czwartek

  6.15 W int. Barbary (im.) dz. – błag.

16.oo spotkanie Kręgu Biblijnego

18.oo W int. Marka o błog. Boże i potrzebne łaski w nowej pracy; modlitwy za powołanych i o powołania; okazja do adoracji i spowiedzi do 21.oo

I Piątek

  6.15 + Maria

16.oo nauka przed chrztem na plebanii

16.oo okazja do adoracji i spowiedzi

17.3o koronka i nabożeństwo do NSPJ

18.oo msza św.

I Sobota

  6.oo + ks. Stanisław
od
8.oo chorzy

 9.3o – 10.oo biuro parafialne

15.oo spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca; wspólny różaniec i okazja do spowiedzi

17.oo W int. Żywego Różańca

II NIEDZIELA ADWENTU Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Katolikom na Wschodzie

18.oo  (sobota wieczór)

19.oo  (Wspólnota Neokatechumenalna)

  7.3o + ks. Stanisław JAWORSKI (greg.)

  8.35 godzinki

  9.oo  

10.3o

12.oo chrzest: Oskar Piotr GERUS; Anna KUCHARSKA; zajęcia plastyczne dla dzieci

18.oo O powrót do zdrowia i potrzebne łaski dla Stelli

Gorąco dziękujemy za wspieranie piękna liturgii i świątyni oraz naszej posługi modlitwą, życzliwością, ofiarami, pracą, darowanym jedzeniem, poświęconym czasem

Bożych łask życzymy obchodzącym z tym tygodniu imieniny, urodziny, rocznice.

Skoro Pan mówi – to i uczy słuchać. Niech więc na rekolekcje i adwent pobłogosławi. SZCZĘŚĆ BOŻE!

 Ks. Ignacy Stawarz, proboszcz: 501317141

© 2014 Rzymskokatolicka parafia p.w. Śś. Stanisława i Bonifacego B.M.