I NIEDZIELA ADWENTU

27.11.2022 r.

Serdecznie witamy ks. Mariana KAPTURA polecamy jego oraz rekolekcje Panu Bogu i życzymy potrzebnych łask.

 

18.oo  (sobotni wieczór)  śp. Roman MALEPSZAK (od koleżanki Eli)

  8.4o  godzinki

  9.oo  1/ zmarli z rodz. ZABŁOCKICH, BANASIÓW, KRĘCISZÓW i MUSIAŁÓW

2/ w int. przebłagalno – dziękczynnej Wiesławy i Tomasza znanej Bogu

10.3o  śp. Eugeniusz DZIEDZICKI (greg.)

12.oo  śp. Jacek Włodzimierz KUŹMA (10r.)

15.oo  koronka

na cmentarzu modlitwy za zmarłych

18.oo  śp. Genowefa KOLAT

Poniedziałek

  5.45  okazja do spowiedzi

  6.15  1/ o błog. Boże i wszelkie potrzebne łaski dla ks. Piotra

2/ w int. przebłagalno – dziękczynnej Wiesławy i Tomasza znanej Bogu

  8.oo  okazja do adoracji i spowiedzi

  9.oo  śp.  Eugeniusz (greg.)

15.oo  koronka

17.oo  okazja do adoracji i spowiedzi

18.oo  zmarli Rodzice obu stron: Helena i Leon oraz Katarzyna i Paweł, a także zmarłe rodzeństwo

Wtorek 

  5.45  okazja do spowiedzi

  6.15  w int. przebłagalno – dziękczynnej Wiesławy i Tomasza znanej Bogu

  8.oo  okazja do adoracji i spowiedzi

  9.oo  śp. Eugeniusz (greg.)

15.oo  koronka

17.oo  okazja do adoracji i spowiedzi

18.oo  śp. Maria GIERL

Środa  święto Andrzeja ap.

  5.45  okazja do spowiedzi

  6.15  w int. przebłagalno – dziękczynnej Wiesławy i Tomasza znanej Bogu

  8.oo  okazja do adoracji i spowiedzi

  9.oo  śp. Eugeniusz (greg.)

15.oo  koronka

17.oo  okazja do adoracji i spowiedzi

18.oo  za Helenę (100ur.); dziękczynna za rekolekcje i posługę ks. Mariana z prośbą o owoce; o pokój; za Ojczyznę; w intencjach, z którymi przyjdziemy na mszę św.

I Czwartek 

  6.15  1/ śp. Eugeniusz (greg.)

2/ w int. przebłagalno – dziękczynnej Wiesławy i Tomasza znanej Bogu

15.oo  koronka

17.2o  różaniec

18.oo  w int. naszych kapłanów powierzając ich NSPJ przez NSNMP

okazja do adoracji i spowiedzi do apelu

Grupa Czwartkowa

I Piątek  

  6.15  1/ w int. Barbary (im.) dz. – błag. 

poza: w int. przebłagalno – dziękczynnej Wiesławy i Tomasza znanej Bogu

posługa sakramentalna w domach

12.oo  śp. Władysław BARAN (pogrzebowa)

15.oo  koronka

okazja do adoracji i spowiedzi

17.4o  nabożeństwo do NSPJ

18.oo  śp. Eugeniusz (greg.)

patriotyczno – religijne śpiewanie

I Sobota  wsp. św. Franciszka Ksawerego prezb.

  6.15  w int. przebłagalno – dziękczynnej Wiesławy i Tomasza znanej Bogu

poza: śp. Eugeniusz (greg.)

   7.oo  Gwiazda Morza – msza św. i różaniec mężczyzn

odwiedziny osób chorych i starszych w domach

15.oo  koronka; okazja do adoracji i spowiedzi

16.oo  nabożeństwo I-sobotnie

17.oo  w int. Żywego Różańca dz. – błag.

II NIEDZIELA ADWENTU Adoracyjna. Dzień Pomocy Katolikom na Wschodzie

18.oo  (sobotni wieczór)   w int. Janeczki i Alka (4r. śl.)

19.oo  (Neokatechumenat)  śp. Roman MALEPSZAK (mies.)

  8.4o  godzinki

  9.oo  w int. Barbary (im.) dz. – błag.  

10.3o  śp. Eugeniusz DZIEDZICKI (greg.)

12.oo  za dusze w czyśćcu cierpiące

15.oo  koronka

18.oo  śp. Władysława i Józef, Zygmunt, Marian MOTUK; Halina ZUBOWICZ

poza: w int. przebłagalno – dziękczynnej Wiesławy i Tomasza znanej Bogu

wieczór uwielbienia z zespołem DŹWIĘKI BOGU

 

Dziękujemy serdecznie:

– za życzliwość i duchowe wsparcie,

– za włączanie się w liturgię,

– za dekorację adwentową, dbanie o kościół i teren wokół,

– za wszelkie ofiary,

a ks. Marianowi za msze św., spowiedzi, modlitwę, obecność i nauki.

 

Jak co roku włączamy się w akcję PACZUSZKA DLA MALUSZKA i dzieła CARITAS.

Wielu łask życzymy ks. Rekolekcjoniście, Solenizantom, Jubilatom, Gościom i Parafianom.

I błogosławimy na owocne przeżycie rekolekcji i adwentu. SZCZĘŚĆ BOŻE!

ks. Ignacy Stawarz, proboszcz: 501317141

© 2014 Rzymskokatolicka parafia p.w. Śś. Stanisława i Bonifacego B.M.